Grassen kiemen ideaal bij een temperatuur vanaf 12° C en als er voldoen de regen is. Logischerwijs zal men zijn gazon renoveren aan de start van het seizoen. Het voorjaar is wisselvallig, waardoor het niet optimaal is voor de ontwikkeling van het nieuwe gazon. De ideale, natuurlijke periode van het jaar om gras te zaaien, is het najaar (september – oktober). Deze regel geldt zeker ook voor doorzaaien omdat het bestaande gras dan in een rustperiode komt. Het jonge gras krijgt zo dan volop de kans zich te ontwikkelen zonder concurrentie te ondervinden van de oude grassen. Op dit tijdstip van het jaar zal de ontwikkeling van het graszaad ook bevorderd worden door de hogere bodemtemperatuur.
doorzaaien_gazon
Een ander voordeel van door- en inzaai na 15 augustus is de gevoelig lagere onkruiddruk. Natuurlijk kan het gazon ook in het voorjaar doorgezaaid of ingezaaid worden. Door de lagere bodemtemperatuur zal de kieming wel iets langzamer plaatsvinden. Graszaad met groeistimulerende coating is dan ook op zijn plaats vanwege zijn versnelde kieming. De conclusie is dat het seizoen waarin doorgezaaid kan worden, lang is en dat er dus meerdere perioden in het jaar zijn waarin een verouderd gazon vernieuwd kan worden