Ieder voorjaar worden wij geconfronteerd met door mos overwoekerde gazons. Klanten willen dit probleem opgelost zien, maar hebben daar meestal maar een klein budget voor over. Indien er geen proactief gazonbeheer is, dan word je al na 2 à 3 jaar na de aanleg van het gazon geconfronteerd met een verouderde grasmat. Dan zijn er twee opties.
gazon2

Grasmat vernieuwen

Indien de grasmat niet enkel overwoekerd is met mos, maar ook grondverzakkingen en andere problemen vertoont, kan men beter overgaan tot heraanleg. Er kan hierbij gekozen worden voor het leggen van graszoden, wat een snel resultaat geeft maar de duurdere oplossing is. Ofwel kan het gazon opnieuw ingezaaid worden. Tenkink Hoveniers heeft hiervoor een gazonzaaimachine in het assortiment die zowel het voorbereidende egaliserende grondwerk als het zaaiwerk doet. Uiteraard is de grasmat dan tijdelijk niet betreedbaar.
Proactief gazonbeheer

Grasmat renoveren

Bij een gelijkmatig en vlak bodemoppervlak, hoeft de grasmat echter niet verwijderd te worden. In dit geval kan men kiezen voor renovatie van de bestaande grasmat d.m.v. doorzaaien. Dit principe is sneller en goedkoper. Om de renovatie tot een goed einde te brengen, zijn een degelijk plan en vakbekwaamheid van een tuinaanlegger nodig. Vaak wordt een bestaand gazon enkel verlucht en bemest. Dit is niet genoeg om tot een mooi resultaat met blijvend karakter te komen. Op deze manier creëren we namelijk open ruimte in een gazon die niet snel genoeg terug opgevuld wordt met gras. Op die open ruimtes komen mos en onkruid in de plaats. Door een bemesting kan de grasgroei weliswaar versneld worden en bijgestuurd worden, maar die zal vooral ten goede komen aan het bestaande gras, terwijl de open plaatsen na het verticuteren niet snel genoeg dicht kunnen groeien.