Gazon renoveren is meer dan alleen maar nieuw graszaad tussen het bestaande gras zaaien. Een goed resultaat staat of valt met een goede voorbereiding én nazorg. Daarbij is een goeie timing ook cruciaal, zoals in onze infographic beschreven wordt.

Gazon renoveren

 • Kort maaien

  Allereerst moet het gras kort gemaaid worden op ongeveer 2cm. Doe dit bij voorkeur met een maaier met opvang, zodat het afgemaaide gras niet blijft liggen op de grond.

 • Verticuteren

  Daarna moet op machinale wijze geverticuteerd worden, en dit liefst in de twee dwarsrichtingen, om zo alle mos en andere afval uit het gazon te halen.

 • Opruimen

  Na het kruislings verticuteren dienen het losgewerkte dode gras en mos zorgvuldig verwijderd te worden. Het is essentieel dit grondig te doen om zo de werking van de doorzaaimachine niet te verstoren. Het resultaat van deze voorberei ding moet dus een perfect opgeruimde oppervlakte zijn, waar de aarde mooi zichtbaar is.

vooebereiding_gazon_renovatie

 • Doorzaaien

  Met een doorzaaimachine kan het gazon dan op een professionele, snelle manier doorgezaaid worden. De machine creeërt een zaaibed door groeven in de gazonbodem te snijden waarin het zaad geïnjecteerd wordt. Gebruik hierbij zeker het juiste zaad voor een gegarandeerd succes, bijvoorbeeld Advanta Recover 2 doorzaaizaad. Daarna wordt de grond aangewalst zodat het zaad veilig in de grond zit.

doorzaaien_gazon_

 • Topdressen, zonlicht en water

  Om de slaagkansen van het doorzaaien nog te vergroten, raden we aan om te topdressen. Dit is het opstrooien van een vulmiddel op het gazonoppervlak. Hier kiest men bij voorkeur compost, die de graszaadjes zal afdekken en zo uitdroging tegen gaat. Compost dient ook als meststof en verhoogt de organische stoffen in de grond. Voldoende zonlicht en water spelen ook een cruciale rol bij het slagen van de doorzaaiactie. De gemiddelde dagelijkse waterbehoefte ligt rond de 2,5 liter/m2, maar dit wijzigt naar gelang de temperatuur, de behoefte van het gras en de betredingsfrequentie. Bij gebrek aan neerslag na het doorzaaien, kan er dus best beregend worden.

 • Bemesten

  Tenslotte kan het gazon ook bemest worden, om zo extra voedingsstoffen toe te voegen aan het gazon en de doorgroei van het jonge gras te versterken. Het is hierbij wel belangrijk om de natuur eerst zijn werk te laten doen en de zaadjes te laten kiemen in de grond. Bemest dus niet vlak na het doorzaaien maar na ongeveer 15 dagen als het jonge gras voldoende is opgekomen.

nazorg_gazon_renovatie