Het onderhoud van het gemiddelde gazon beperkt zich al te vaak tot maaien. Het resultaat van eenzijdig onderhoud zonder bemesting is dat de grasmat veroudert, verschraalt en aan diversiteit inboet. Veel grasplantjes sterven af en de zodedichtheid neemt stelselmatig af. Allerhande organisch afval (bladeren, grassnippers,…) bouwt zich op tot een viltlaag. Onkruidzaden ontkiemen en krijgen vrij spel om zich snel te ontwikkelen. Zo ontstaat een ideale voedingsbodem voor mossen. Na verloop van tijd geraakt het gras in de verdrukking en de aftakeling van het gazon zet zich versneld en genadeloos door, meestal twee à drie jaar na de aanleg. Men kan met vrij grote zekerheid stellen dat meer dan 70% van de particuliere gazons zich in een kritische toestand bevinden.
Gazononderhoud

Verticuteren niet voldoende

Om dit aftakelproces enigszins af te remmen, gaan particulieren massaal verticuteren. Op zich moeten we dit aanmoedigen, want hiermee wordt op mechanische wijze een vrij groot deel van de belagers uit het gras verwijderd. Hierdoor wordt het aftakelproces even teruggedraaid, maar jammer genoeg niet gestopt. Het verschraalde gazon zal zich na deze behandeling enigszins herstellen, maar het gras blijkt vaak niet in staat om de open ruimte tussen de plantjes weer te dichten met alle gevolgen van dien.

Doorzaaien = groen gazon garantie

Er is slechts één remedie: doorzaaien! Bij doorzaaien wordt nieuw graszaad in de bestaande grasmat gezaaid. Hierdoor zal het ontkiemende zaad de open ruimte tussen de oude graspollen vullen met jonge vitale grasplantjes. Dit groeikrachtige gras zal niet alleen de diversiteit aan grassoorten weer op peil brengen maar ook de zode-dichtheid verhogen en het gazon verjongen. Het gazon ziet er twee weken na de behandeling weer voller en groener uit. De resistentie van het gazon zal veel hoger zijn en onkruid en mossen krijgen geen kans meer. Wanneer doorzaaien? 
 
 
groen_gazon_garantie

Met doorzaaien heeft u de groen gazon garantie!